DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Naučili jsme se

Matematika

UČÍME SE DĚLIT SE ZBYTKEM.

ZVLÁDÁME MALOU NÁSOBILKU.

PÍSEMNĚ SČÍTÁME A ODČÍTÁME V OBORU 0 - 100.

POROVNÁVÁME SKUPINY PRVKŮ, URČUJEME VÍCE, MÉNĚ, SHODNĚ, MENŠÍ, VĚTŠÍ.

SČÍTÁME A ODČÍTÁME V OBORU 0 -  100  S PŘECHODEM PŘES DESÍTKU.

POČÍTÁME PO JEDNÉ I PO DESÍTKÁCH  DO STA.

ROZLIŠUJEME DESÍTKY, JEDNOTKY A STOVKY. 

ZAOKROUHLUJEME NA DESÍTKY A STOVKY. 

URČUJEME TĚLESA I ROVINNÉ OBRAZCE.

SNAŽÍME SE RÝSOVAT KRUŽNICE DANÝCH ROZMĚRŮ.

ROZLIŠUJEME BODY, ČÁRY ROVNÉ, KŘIVÉ A LOMENÉ.

RÝSUJEME ÚSEČKY DANÝCH ROZMĚRŮ.

 

 

Český jazyk

URČUJEME U PODSTATNÝCH JMEN ROD, ČÍSLO I PÁD.

U SLOVES URČUJEME OSOBU, ČÍSLO A ČAS.

ROZLIŠUJEME VĚTY JEDNODUCHÉ A SOUVĚTÍ, VYHLEDÁVÁME ZÁKLADNÍ SKLADEBNÍ DVOJICE.

PŘIŘAZUJEME A VYMÝŠLÍME SLOVA KE VŠEM  SLOVNÍM DRUHŮM.

VYJMENUJEME ŘADY VYJMENOVANÝCH SLOV A URČUJEME CO JE A NENÍ PŘÍBUZNÉ SLOVO, KDE PÍŠEME  I, Í, Y, Ý.

SPODOBA - UMÍME ODŮVODNIT PSANÍ V, F, B, P, D, T, Ž, Š...

SPRÁVNĚ PÍŠEME SLOVA S BĚ, PĚ, VĚ, MĚ.

ROZPOZNÁME SOUHLÁSKY - MĚKKÉ,  TVRDÉ A VÍME KDE SE PÍŠE

JAKÉ I,Y, Í, Ý

ROZLIŠUJEME SAMOHLÁSKY, SOUHLÁSKY I DVOJHLÁSKY.

POZNÁME, ČTEME A PÍŠEME VŠECHNA TISKACÍ I PSACÍ PÍSMENA 

ČTEME, VYHLEDÁVÁME V TEXTU DŮLEŽITÉ INFORMACE.

 

 

Anglický jazyk

UČÍME SE  TVOŘIT JEDNODUCHÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI.

URČUJEME A POJMENUJEME  BARVY, ČÍSLA,  ŠKOLNÍ PŘEDMĚTY, HRAČKY, OBLEČENÍ, ČÁSTI TĚLA  A  ZVÍŘATA.

 

SLOVNÍ ZÁSOBA:  - PŘEKLÁDÁME, ČTEME A PÍŠEME

Hello, bye, good morning,  yes, no, please, thank you, 

my name is...,

stand up, sit down, show me

white, yellow, orange, pink, red, blue, green,

brown, grey, black, purple, violet

a pencil, a pen, a book, a bag, a pencil-case, a ruler, a rubber,

a teacher, a chair, a table, a desk, a door, a clock, a window,

a blackboard, an exercise book

one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty

a doll, a ball, a kite, a car, a train, a plane, a boat, a bike, a scooter,

a guitar, a drum

a dog, a cat, a pig, a mouse, a snake, a tiger, a bird, a rabbit

a horse, a cow, a sheep, fish, an elephant, a lion

a mother, a father,  a sister, a brother, a girl, a boy,

a mum,   a dad, a  grandmother,  a grandfather

a face, a nose, ears, eyes, a mouth, hair, a head

long, short, big, little, small, dark, light, old, young, blond


TRÉNUJEME VĚTY:

What´s your name? I am....

Who´s this? It´s..... (Otto.)

What´s this? It´s..... (a book.)

I like  ....  I don´t like ....(pigs, cats...)

Can you see a lion?

Can dogs fly?

I have got.....(long hair)